صاعقه الكتريك، توليد كننده لوازم برقي و الكترونيكي

دستگاه بخور سرد HSA2011

دستگاه بخور سرد HSA2011

دستگاه بخور سرد با استفاده از امواج مافوق صوت ذرات آب را به صورت مه در آورده و توسط ي..

حشره كش برقي صاعقه SA215

حشره كش برقي صاعقه SA215

حشره كش برقي مدل SA215 طراحي شده با دو عدد لامپ فلورسنت ۱۵ وات با ترانس مجزا و سيستم ..

دستگاه بخور سرد HSA2828

دستگاه بخور سرد HSA2828

دستگاه بخور سرد با استفاده از امواج مافوق صوت ذرات آب را به صورت مه در آورده و توسط ي..

حشره كش چسبي صاعقه غير مجاز مي باشد210

حشره كش چسبي صاعقه غير مجاز مي باشد210

حشره كش چسبي غير مجاز مي باشد210 داراي دو لامپ 10 وات است. از انجا كه اكثر كارخانجات تحت ليسانس شر..

حشره كش برقي صاعقه SAV215

حشره كش برقي صاعقه SAV215

حشره كش برقي وارداتي SAV215 طراحي شده با دو عدد لامپ فلورسنت ۱۵ وات با ترانس مجزا و س..

حشره كش صنعتي صاعقه SA220F

حشره كش صنعتي صاعقه SA220F

حشره كش برقي صنعتي SA220F داراي دو لامپ ۱۸ وات و در رسته صنعتي و خانگي كاربرد دارد. م..

حشره كش برقي صاعقه SA210

حشره كش برقي صاعقه SA210

حشره كش SA210 منازل مسكوني تا فضاي ۸۰ متر مربع و مغازه هاي تا ۳۰ متر مربع را تحت پوش..

حشره كش برقي صاعقه SA208

حشره كش برقي صاعقه SA208

 حشره كش برقي  SA208 جهت آپارتمان تا فضاي ۵۰ متر مربع و دفاتر كاري كوچك من..

دستگاه بخور سرد HSA6610

دستگاه بخور سرد HSA6610

اين دستگاه با تكنولوژي جديد براي اولين بار در ايران توسط اين واحد عرضه شده است و از..

حشره كش صنعتي صاعقه SA220S

حشره كش صنعتي صاعقه SA220S

حشره كش برقي صنعتي SA220S داراي دو لامپ ۱۸ وات و در رسته صنعتي و خانگي كاربرد دارد. م..

دستگاه بخور سرد HSA2030

دستگاه بخور سرد HSA2030

دستگاه بخور سرد با استفاده از امواج مافوق صوت ذرات آب را به صورت مه در آورده و توسط ي..

حشره كش گلخانه اي صاعقه

حشره كش گلخانه اي صاعقه

 حشره كش گلخانه اي صاعقه بهترين روش مبارزه با پروانه توتا و يا مينوز گوجه فرنگي..

حشره كش صنعتي صاعقه SAV220

حشره كش صنعتي صاعقه SAV220

حشره كش برقي صنعتي SAV220 وارداتي داراي دو لامپ ۱۸ وات و در رسته صنعتي و خانگي كاربرد..

دستگاه بخور سرد HSA2033

دستگاه بخور سرد HSA2033

دستگاه بخور سرد با استفاده از امواج مافوق صوت ذرات آب را به صورت مه در آورده و توسط ي..

چراغ صنعتي و چراغ كارگاهي

چراغ صنعتي و چراغ كارگاهي

چراغ صنعتي و چراغ كارگاهي بهترين گزينه براي روشنايي سالن كارخانه ها است كه با استفاد..

حشره كش چسبي صاعقه غير مجاز مي باشد220

حشره كش چسبي صاعقه غير مجاز مي باشد220

حشره كش چسبي غير مجاز مي باشد220 داراي دو لامپ 20 وات است. از انجا كه اكثر كارخانجات تحت ليسانس شر..

جعبه يادآورنده دارو

جعبه يادآورنده دارو

از آنجا كه سلامت شما براي ما داراي اهميت است تصميم گرفتيم در كنار حشره كش كه آسايش زن..

حشره كش برقي صاعقه SAV208

حشره كش برقي صاعقه SAV208

 حشره كش برقي وارداتي  SAV208 جهت آپارتمان تا فضاي ۵۰ متر مربع و دفاتر كار..